Miljöpolicy

1

Våra löften

Det är viktigt att näringslivet tar hänsyn till miljön. Extra viktigt är detta inom datorindustrin. Computator har som mål att leverera produkter som skall förenkla och förbättra i det dagliga livet. Sådana produkter är emellertid inte det viktigaste för människan. Det mest betydande är istället att den jord vi lever på är en säker och trygg plats. Först därefter kan vi bli intresserade av attraktiva produkter.

2

Gemensam policy

Vi skall hålla oss till de statliga och kommunala miljölagar och regler som finns och tillmötesgå internationella miljöavtal. I tillägg till dessa obligatoriska krav kommer vi frivilligt minska varje negativ påverkan på miljön.

Vi skall sträva efter att undvika användning av ämnen som påverkar miljön negativt, minska avfallet och/eller använda återanvändbart material, spara energi och material genom en del av hela cirkeln: leverans, användning och slutligen återvinning av produkter.

Vi utvärderar vårt miljösystem varje år och arbetar kontinuerligt med att förbättra våra miljömål.

© Copyright COMPUTATOR AB - All Rights Reserved