Om oss

Marcus Rastefalk
VD, Computator AB

Sedan grundandet har Computator fokuserat på att leverera kundnytta.
Oavsett om vi installerar ett nytt backup-system, utvecklar en kundanpassad applikation, eller bara levererar den senaste molntjänsten så är vår styrka och förmåga att integrera idéer och vidta åtgärder för att hjälpa våra kunder att uppnå en felfri vardag.

Detta är möjligt tack vare vår nästan 100-åriga samlade IT-erfarenhet.

Computator arbetar ständigt med att förbättra och förfina den service och support vi levererar. Företag av alla storlekar och former använder sig av våra produkter och tjänster. 

Computator är ett oberoende IT-företag med en starkt uttalad policy att verka i våra kunders intresse. Vi anser det mycket viktigt att ha en oberoende neutral syn på olika programvaror och datorsystem för att våra kunder skall veta att de får lösningar som i första hand passar dem.

Därför har vi inte externa intressenter, som ställer sådana krav på vårt agerande, att vi inte fritt kan göra det vi anser bäst för våra kunder.

Däremot samarbetar vi med en rad olika partners och leverantörer för att se till att ha en bred och djup kompetens inom många områden.

Vi tar helhetsansvar och levererar lösningar som ger användbar och bestående kundnytta. Fungerande och värdeskapande lösningar kräver en effektiv samverkan mellan människor, applikationer och teknik. Det åstadkommer Computator genom ett komplett utbud av tjänster.

Vårt mål är att som en långsiktig samarbetspartner skapa effektivare och driftsäkrare IT-miljöer anpassade till kundens specifika behov.

© Copyright COMPUTATOR AB - All Rights Reserved