Antivirus

Att råka ut för ett datavirus kan vara förödande. Det kan räcka med att någon laddar hem en fil eller att en okontrollerad CD/DVD sätts i en maskin. Ett virusangrepp kan snabbt sprida sig i nätverket.
Virus är ett problem och lösningen är normalt enkel. Man skyddar sina användare genom att installera ett virusskydd, samtidigt som all viktig data ligger på gemensamma diskar som skyddas genom backup.

Men det finns ändå mycket som kan gå fel, och när något hänt är ofta den största faran rädslan som kan leda till stora kostnader. Det finns många exempel där rensning av datavirus kostat betydligt mer än vad som var nödvändigt. Om något har hänt kan en säkerhetskonsult från oss hjälpa till att värdera faran, föreslå åtgärder och även till att förebygga problem, genom att se över virusskyddet och kontrollera att lösningen är anpassad till företagets övriga rutiner.

Backup

Computator formger ett användarvänligt gränssnitt och ett säkert dataprogram för backup av er kritiska datainformation. 

Nyckelfördelar
Säker, trygg och offsite förvaring (lokaliserad på annat ställe)
Lättanvänd, slut på alla manuella operationer med kopiering till band etc.
Daglig eller timvis offsite backup
Fullt automatiserad
Låg kostnad
Ingen hårdvara att köpa

Egenskaper
Varje natt vid en specificerad tidpunkt kopplar er dator/server upp sig till vår Backup Server och laddar upp era data. Era datafiler överförs över det Virtuella Privata Nätverket (VPN) som krypterade filer. Eftersom du är uppkopplad till vår server med dina egna kontoinställningar, är andras tillgång till din data blockerad och i säkert förvar. Återställningen vid behov av en fil/mapp är också ganska lätt via ett lätt användargränssnitt. Filerna kommer att återställas igen genom VPN-tunneln och automatiskt bli dekrypterade och klara för användning.

Cloud/Net

Våra molnbaserade nätverk är ett nytt sätt att utforma företagsnätverk som kan leverera förstklassiga nätverksfunktioner runt om i världen, via olika applikationer som kräver inga investeringar i nätverksutrustning.

Till skillnad från traditionella hårdvarubaserade lösningar, är våra molnbaserade nätverk extremt enkla, så att företagsnätverket kan distribueras till avlägsna platser och på några få minuter kan den nås och drivas från alla världens hörn på ett mycket säkert sätt, samtidigt som en bättre centraliserad nivå av kontroll och nätverkssynlighet uppnås. Dessa tjänster är också abonnemangsbaserade.

Dedikerad Server

Vi kan erbjuda dig dedikerade servrar utan någon som helst investering.
En dedikerad server innebär att man inte delar kapacitet med någon annan, med andra ord helt egen hårdvara. Hårdvaran hyr du av oss och vi tar som vanligt hand om allt det tekniska. Du har sedan full frihet att själv nyttja hårdvaran efter eget tycke och behov.

Hosted Exchange

Hosted Exchange är en tjänst som erbjuder oslagbar mobilitet och funktioner såsom delade kalendrar och kontakter samt gemensamma mappar.
Du kommer alltid åt aktuell information via såväl e-postklient, mobiltelefon samt via en webbmail med samma funktionalitet som e-postklienten Outlook. 

SSL – VPN

För olika områden:
Alla organisationer som har mycket rörlig personal.
Samarbetspartners
Kunder som måste komma åt information i ditt datanät/intranät.
Kunder som ej önskar mjukvarubaserade VPN-klienter.
Kunder som vill minska sina administrativa kostnader.

Support

Computator har sedan starten 2007 byggt upp en gedigen kompetens inom det totala dataområdet. Vår kunskap och erfarenhet omfattar såväl hårdvara som olika typer av programvara. Vi är idag dessutom partner med de flesta mer betydelsefulla leverantörer och kan därmed erbjuda alla de komponenter som är nödvändiga för att för varje kund bygga upp antingen en standardiserad - eller en till varje kunds unika behov - väl anpassad och optimalt fungerande totallösning för den infrastruktur kunden behöver.
Företag behöver fokusera sina personalresurser på kärnaffären och har därför vanligtvis inte den specialistkompetens inom IT som behövs för att finna de rätta lösningarna, implementera dessa och ta ansvar för driften. Leverantörer av hårdvara och programvara vill sälja optimalt men tar inget egentligt ansvar för kundens verkliga behov av datainvesteringar, installation och behov av support efter installation och under drift. De upplyser inte heller om de risker och faror som kan uppstå om inte installation och drift handhas av specialister. Datasäkerhet har blivit ett mode- och ett nyckelord - men datasäkerhet måste byggas ifrån grunden med utgångspunkt för de behov och risker som följer med varje typ av hårdvara, nätverkslösning och de system kunden använder. Våra konsulter och tekniker har denna kompetens och därför har alltfler av våra kunder insett de ekonomiska fördelarna med att låta Computator ta ett totalansvar vid deras IT-investeringar, över nätverk samt över valda delar av support och drift.

Våra totallösningar kan innefatta valda delar av:

Behovsanalys med förslag på konfiguration och lösningar för system- och hårdvara.
Totalpris för olika typer av de av kunden accepterade lösningarna.
Installation med användarsupport.
Tester av installerad hårdvara och programvara.
Nätverksinstallationer med driftsansvar.
Säkerhetsanalyser med förslag på åtgärdsprogram.
Lösningar för säker datalagring - backup med säkert och snabbt återställande av förlorad data.
Webhotell - ultramodern och prisvärd lösning.
Innovativa weblösningar med hemsidor och applikationer - allt utifrån kundens egna behov.
Ett växande antal av våra trogna kunder har insett det ekonomiska med att låta Computator ta ett kontinuerligt ansvar för deras IT-installationer. Genom att teckna supportavtal med oss ökar de sin produktivitet samtidigt som de får en ständigt garanterad ultrasnabb support och ett rabatterat pris på våra insatser.

Säkerhet

Computator erbjuder hjälp till att identifiera och kvantifiera risker inom datasäkerhet samt föreslår åtgärdsprogram för lösa dessa. Vi har standardiserade lösningar men hjälper också till med att anpassa dessa till skräddarsydda lösningar som på bästa sätt passar varje kunds unika behov. Våra säkerhetskonsulter erbjuder även specialiserad säkerhetsanalys med konsekvensbeskrivning av risker, testning av otillbörligt dataintrång, konsultation och intern utbildning.
Säkerhet inom IT handlar om mycket mer än att bara installera en brandvägg och ett uppdaterat antivirusprogram. Det räcker inte heller med att göra egna rutiner för att med olika medel göra metodisk kopiering och säkerhetslagring av för företagets drift strategiskt viktig information. Det handlar om att göra en total genomgång av vilken information som är strategisk, vad som måste säkerhetslagras, hur snabbt man måste kunna återställa förlorad information om olyckan är framme, hur frekvent kopiering måste ske, vilket lagringsmedium som skall användas, hur säkerhetslagring skall göras och hur ofta, hur säkerhetslagringar skall skyddas mot brand och inbrott, vem som svarar för alla dessa rutiner, till vilket pris och vad gör man om det ändå inte har fungerat. Kärnpunkten i säkerhetsproblematiken är naturligtvis vilket reellt medvetande och vilken verklig kunskap om datasäkerhet som finns inom varje organisation och om de system och rutiner som finns verkligen är tillförlitliga.

De tester och de analyser som Computator kan erbjuda hjälper våra kunder att få kunskap om de risker de ibland kan vara omedvetna om.

Vi kan erbjuda i fyra allmänna steg:

Sårbarhetsanalys med penetrationstest
Systemgenomgång med riskanalys
Utvärdering av datasäkerhetsnivå
Förslag och genomförande av företagsanpassad processmetodik för säkerhet, lagring och åtkomst av viktig datainformation
Vi har också egna unika produkter vi kan erbjuda våra kunder för att på ett kostnadseffektivt sätt eliminera brister inom datasäkerhet. 

Webbprogrammering

Satsningen av att skapa sig ett namn på Internet behöver göras med hjälp av professionella medarbetare. Computator har ett professionellt team av programmerare och formgivare (webdesigners) för att hjälpa er att skapa en identitet av ert företag på Internet. Vi erbjuder inte bara en helhetsbild av ert företag på Internet till ett bra och rimligt pris utan också en effektiv och funktionell domän för ert företag på Internet.
Konkurrensen om kunderna på Internet blir intensivare för varje dag. Internetanvändare blir mer och mer krävande vad det gäller tjänster och förväntar sig en bättre kvalitet av ett domänbesök. Vår professionella design kommer att attrahera era kunder och hålla kvar era besökare.

Enkelhet i kombination med kraftfullhet, vi skräddarsyr program efter era egna önskemål.

© Copyright COMPUTATOR AB - All Rights Reserved