Copyright

1

Genom att besöka och använda vår hemsida samt använda någon av våra produkter och erbjudanden är ni skyldiga att acceptera och respektera allmänt gällande lagar och regler för upphovsmannarätt samt våra egna regler för användning av vår hemsida och våra produkter.

Computator förbehåller sig rätten att när som helst och när företaget finner det nödvändigt kunna ändra hemsidans struktur och innehåll samt regler för hur denna sida med dess information får användas.

2

Användarvillkor
Genom att komma åt eller använda denna webbplats på något sätt, inklusive, utan begränsning, användning av någon av tjänsterna, nedladdning av material eller bara surfa på webbplatsen, samtycker du till och är bundna av användarvillkoren.

Computator förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren och andra riktlinjer eller regler som publiceras på webbplatsen då och då efter eget gottfinnande, och kommer att meddela väsentliga förändringar på webbplatsens hemsida. Din fortsatta användning av webbplatsen, eller material eller tjänster som är tillgängliga genom den, efter att ett sådant meddelande har skickats utgör ditt godkännande av ändringarna. Din användning av webbplatsen kommer att omfattas av den senaste versionen av användarvillkoren, reglerna och riktlinjerna som publiceras på webbplatsen vid tidpunkten för sådan användning. Du bör regelbundet kontrollera länken "Användarvillkor" på webbplatsens hemsida för att se de nuvarande villkoren. Om du bryter mot något av användarvillkoren upphör ditt tillstånd att använda denna webbplats automatiskt, och allt material som laddats ned eller skrivs ut från webbplatsen i strid med användarvillkoren måste omedelbart förstöras.

© Copyright COMPUTATOR AB - All Rights Reserved