create a web page for free


Integritetspolicy

Det är väldigt viktigt för oss att skydda integriteten på computator.se. Vårt mål är att behandla den personliga information vi får från dig med yttersta respekt och i enlighet med denna Integritetspolicy. För mer detaljerad information om hur vi hanterar och skyddar din personliga information, se nedan.
Vi uppmanar dig att både läsa informationen här och andra integritetspolicies som finns tillgängliga på andra webbsidor du besöker.


Vilken slags information samlar vi in? Hur använder vi den?
Anonym sökning
Du kan besöka Computator på Internet utan att berätta för oss vem du är och utan att avslöja någon information om dig själv, inklusive din e-postadress. I stället kan vår webbserver spara information om det domännamn du använde när du kopplade upp dig på Internet (exempelvis www.google.com) och den webbplats du kom från och den du besöker efter denna. Denna information används av oss och våra affärspartners för att räkna ut antalet besök, genomsnittlig tid för besöket, vilka sidor som besökts och annan allmän statistik om besöken på vår webbplats. Vi använder också denna information för att övervaka prestandan på vår webbplats och göra den mer lättanvänd.


Insamling av personlig information
Det kan hända att vi kommer att be dig om viss information om dig själv i syfte att dokumentera dina olika behov. Den informationen kan sedan användas för att:
Förse dig med de produkter och tjänster du har bett om
Ge service beträffande ditt konto
Förbättra våra tjänster
Utveckla och/eller informera dig om ytterligare produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.
För att kunna erbjuda dessa tjänster, måste vi be dig uppge, bland annat, namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. Du kan också välja att göra en online-ansökan beträffande en av våra produkter eller tjänster. I sådant fall kan vi behöva ytterligare information om dig (inklusive kreditinformation). När du en gång har försett oss med information om dig själv är du inte längre anonym när du söker information på våra webbplatser.
Vi samlar inte medvetet in information från barn och vi marknadsför inte heller medvetet våra produkter eller tjänster gentemot barn.


Att dela med sig av information och kundens val
När du förser oss med information kan vi komma att dela med oss av denna till tredje part. Syftet med detta är att vi skall kunna tillgodose dina önskemål och för att kunna erbjuda dig andra produkter och tjänster som skulle kunna vara av intresse för dig. Dessa tredje parter finns inom EU. När du lämnar ut personlig information till oss under ett besök på computator.se, berättar vi för dig hur du kan förhindra att denna information visas för tredje part i marknadsföringssyfte, om du så önskar. Vi kan också komma att sammanställa statistik över den information vi lagrar om våra kunder, om försäljning, trafikmönster och tjänster och vidarebefordrar den till tredje part. När vi vidarebefordrar information omfattar den inte några personuppgifter som innebär att individer kan identifieras.


E-post-kommunikation och online-undersökningar
Vi kommer då och då att via e-post skicka information till dig som du kan komma att ha nytta av, bland annat information om våra produkter och tjänster eller om erbjudanden från Computator eller tredje part. När du första gången meddelar oss din e-postadress får du möjligheten att välja om du vill ha sådan information eller reklam via e-post. Vi har med instruktioner i våra e-post, om hur man gör om man senare bestämmer sig för att inte vilja ha fler sådana e-post eller reklaminformation.
Då och då gör vi online-undersökningar för att bättre förstå våra besökares behov, profiler och erfarenhet. Det är möjligt att avstå från att medverka i sådana undersökningar.


Hur får du tillgång till och hur uppdateras din information?
Du kan komma att vilja uppdatera den information om dig själv som du gett till oss. Det kräver att du använder ett unikt användarnamn samt lösenord. Du kan också be oss ändra eller ta bort information vi har lagrat om dig under ditt besök.


Hur säkras och skyddas informationen om dig?
Computator.se använder bland annat krypterings- och verifikationsverktyg för att skydda den webbaserade personliga informationen om dig. Den e-post som du skickar är inte nödvändigtvis skyddad när den skickas till oss. Om innehållet i din kommunikation är känslig eller innehåller ytterst konfidentiell information, bör du skicka den med post eller kontakta oss per telefon i stället.
Vi instruerar våra anställda om hur de får tillgång till information om dig som bara får användas i enlighet med de principer som anges i denna Integritetspolicy och enligt de lagar som är tillämpliga för varje specifik verksamhet. Anställda som felaktigt använder kundinformation blir föremål för disciplinära åtgärder.


Vad händer om vi gör ändringar i vår integritetspolicy?
Computator förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i eller tillägg till denna Integritetspolicy. Om vi gör några materiella ändringar uppdaterar vi vår webbplats så att den också inkluderar sådana ändringar. Om vi vill använda personlig information om dig på annat sätt än vad du tidigare medgivit till kommer det inte att ske förrän vi erhållit ett nytt medgivande från dig.

© Copyright 2020 COMPUTATOR AB - All Rights Reserved